Para Rijalul Ghaib merupakan hamba-hamba Allah yang shaleh yang banyak diberi pengetahuan hal yang ghaib oleh Allah SWT. Mereka bertebaran dimuka bumi dab disamarkan oleh Allah dari kebanyakan makhluqnya, dan karena keshalehannya doanya diijabah Allah. Satu qasidah dikarang oleh Ali Zainal Abidin bin Husain r.a. Tawasul dengan ahli Allah dan rijal Allah yang dikenali sebagai Rijalul ghaib. Hamba Allah rijal Allah tolonglah kami dengan pertolongan Allah Jadilah kamu pertolongan kepada Allah, semoga kami mendapat kurnia Allah Dengan hak Allah rijal Allah tolonglah kami dengan pertolongan Allah Maka wahai wali qutub, wali Autad, wali Abdal dan ... Allama Majlisi has mentioned this dua'a on the authority of Ibn babawayh who confidently says that, there is no difficulty or problem that this dua'a does not solve. The merciful Allah is beseeched in the name of and for the sake of the Holy prophet and his Ahl ul Bayt.

kumpulan ilmu hikmah 1. asma sirrul qur’an 2 (asr qur’an/ ilmu cemeti amal) bismillahorrohmanirrohim alhamdulillahilladzi kholaqossamawati wal ardhi waja’alaz zhulumati wannuur, tsummalladziina kafaruu birobbihim ya’diluun.